Naši lidé

Plzeň-město

Městská organizace ▼

Ing. Stanislav Šec, předseda

Ing. Petr Náhlík, 1. místopředseda

Mgr. Pavel Janouškovec, místopředseda

Mgr. Štěpán Krňoul, místopředseda

Ing. Jiří Lodr, místopředseda

Mgr. Michala Mariňáková, člen předsednictva

Ing. Helena Regnerová, člen předsednictva

Místní organizace Plzeň 1

Mgr. Štěpán Krňoul, předseda

Místní organizace Plzeň 2

Mgr. Pavel Janouškovec, předseda

Místní organizace Plzeň 3

Ing. Stanislav Šec, předseda

Místní organizace Plzeň 4

Ing. Helena Regnerová, předseda

Komise RMP ▼

finanční Bc. Michal Rozšafný
Mgr. Štěpán Krňoul
životního prostředí Mgr. Michala Kopečková, předsedkyně
MUDr. Miloš Pešek
kultury Lilka Ročáková – Rybářová
Mgr. Tomáš Bernhardt
pro prezentaci města a cestovní ruch Zdislava Šecová Dis.
Mgr. Marie Fritzová
pro výchovu a vzdělávání Mgr. Ivana Bartošová
Mgr. Daniel Petříček
pro sport a mládež Ing. Oldřich Rozšafný
Ing. Dušan Janík
pro sociální věci a zdraví občanů Mgr. Pavel Janouškovec
MUDr. Jaroslav Kotrba
pro koncepci a rozvoj města Ing. Oldřich Rozšafný
Vojtěch Benedikt Krejčí
právní a pro Statut města Plzně Mgr. Petra Králová
Mgr. Tomáš Hnětila
pro nakládání s majetkem města Ing. Petr Náhlík
Mgr. Štěpán Krňoul
pro dopravu Ing. Jiří Kopic
Ing. Miroslav Blabol
pro bezpečnost Bc. Ondřej Hovjacký
Bc. Radek Šíp
protidrogová a prevence kriminality Bc. Luděk Kantor, předseda
Miroslav Fořt
pro integraci etnických menšin a cizinců Mgr. Zuzana Bečková
Mgr. Džemal Gërbani
pro partnerská města a evropské záležitosti Prof. RNDr. Ivo Budil PhD. DSc., předseda
Bc. Luděk Kantor
bytová Kristýna Bretschneiderová
Přemysl Komrska

Výbory ZMP ▼

kontrolní Jaroslav Kojzar
finanční Ing. Stanislav Šec
Mgr. Pavel Janouškovec
pro zadávání veřejných zakázek Ing. Eduard Wipplinger
Ladislav Bretschneider

Komise MO Plzeň 1 ▼

bezpečnosti a veřejného pořádku Bc. Radek Šíp
investiční Jiří Těthal
majetková Jan Šlajs
pro zadávání veřejných zakázek Jaroslav Marian
sociální Šárka Lahučká, předsedkyně
pro občanské záležitosti Věra Kopicová
pro sport, mládež a kulturu Jiří Kopic
životního prostředí Jiří Trhlík
povodňová Mgr. Štěpán Krňoul

Výbory MO Plzeň 1 ▼

finanční Mgr. Štěpán Krňoul, předseda

Komise MO Plzeň 2 ▼

pro nakládání s majetkem Ing. Petr Náhlík, předseda
pro rozvoj obvodu a investiční činnost Mgr. Vladislav Janouškovec
pro životní prostředí Jana Martínková
pro sociální věci a občanské obřady Bc. Tereza Rozšafná
pro výchovu a vzdělávání Věra Náhlíková
pro sport a mládež František Bartovský
pro bezpečnost Mgr. Pavel Taušek

Výbory MO Plzeň 2 ▼

finanční Vlasta Blabolová
kontrolní Ing. Lenka Lodrová

Komise MO Plzeň 3 ▼

regulační Václav Pavlíček
majetková Ing. Jan Lazar
výstavby, dopravy a územního plánování Bc. Ondřej Hovjacký
životního prostředí Mgr. Michala Kopečková
investic a údržby Ing. Stanislav Šec
pro veřejný pořádek a bezpečnost Milan Král
pro volnočasové aktivity dětí a mládeže Mgr. Ivana Bartošová
pro občanské záležitosti Zdislava Šecová Dis.
kulturní Pavel Růžička
pro transparentní a otevřený úřad Ing. Stanislav Šec

Výbory MO Plzeň 3 ▼

finanční Ing. Stanislav Šec, předseda