Archiv autora: Jana Bretschneiderová

Stanovisko Klubu KDU-ČSL k „fúzi společností PT, a.s. a PE, a.s.“

Stanovisko Klubu KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně k návrhům usnesení směřujícím k „fúzi společností PT, a.s. a PE, a.s.“ předloženým na jednání zastupitelstvu 24. 5. 2018

Klub KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně v souladu s volebním programem, který KDU-ČSL předložila občanům města Plzně v komunálních volbách v roce 2014 a ve shodě se svým postojem na červnovém a prosincovém jednání zastupitelstva města Plzně v roce 2017 nepodpoří na dnešním jednání zastupitelstva „fúzi společnosti PT, a.s. a PE, a.s.“

Město Plzeň se stalo vlastníkem akcií Plzeňské teplárenské v roce 1994, a rozvoj centrálního zásobování občanů Plzně teplem, obchodování s elektřinou a rozumná cenová politika v posledních 25 letech ukázaly, že samostatná cesta, tj. správa městského majetku prostřednictvím stoprocentního vlastnictví Plzeňské teplárenské a.s. je ukázkou péče řádného hospodáře o svěřený majetek občanů.

K tomuto stanovisku vede KDU-ČSL dlouholetá zkušenost rozvoj centrálního zásobování občanů Plzně teplem, důvěra ve schopnost a kvalifikaci zaměstnanců Plzeňské teplárenské a.s. odborně a samostatně řešit rozvoj centrálního zásobování teplem ve prospěch občanů města Plzně. Výsledky hospodaření v posledních 25 letech potvrzují úspěšnost strategie, kterou město Plzeň zvolilo již v polovině 90. let. V současné době je Plzeňská teplárenská a.s. ve výborné technické i ekonomické kondici. KDU-ČSL konstatuje, že i v době, kdy měla PT a.s. desetkrát nižší hodnotu než dnes, byla schopna (jako společnost 100 % vlastněná městem), zcela bez problémů získat finanční zdroje na postupnou obnovu kotlů, turbín i celé sítě centrálního zásobování teplem.

Plzeňská teplárenská a.s. je podle názoru KDU-ČSL i v budoucnu schopna dodávat teplo jak stávajícím zákazníkům, tak i občanům sídliště Skvrňany, které dosud vytápí Plzeňská energetika. Plzeňská teplárenská a.s., stoprocentně vlastněná městem Plzeň, je podle názoru KDU-ČSL schopna v následujících letech bez problémů zvládnout i další etapu obnovy kotlů, odsíření a dalších technických zařízení. Město Plzeň se stalo vlastníkem 81 % akcií v Plzeňské teplárenské a.s. v roce 1994 a již od té doby bylo po celých deset let cílem Zastupitelstva města Plzně získání 100 % akcií. Silného strategického partnera město Plzeň v Plzeňské teplárenské již mělo. Bylo to v letech 2001 – 2005, kdy vlastnilo 81 % akcií, a druhým vlastníkem (19 % akcií) se stal energetický koncern E.ON působící v patnácti evropských zemích. Městu Plzeň se podařilo získat 100 % akcií PT a.s. před 13 lety, v červnu 2005.V minulém volebním období (2010 – 2012) se město Plzeň rozhodlo svěřit likvidaci komunálního odpadu v Plzni městské firmě Plzeňské komunální služby (dnes Čistá Plzeň), která se na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Plzně v prosinci 2013 stala dceřinou společností Plzeňské teplárenské a.s. V následujících letech Plzeňská teplárenská a.s. vybudovala spalovnu komunálního odpadu Chotíkov.

KDU-ČSL je přesvědčena, že město Plzeň nepotřebuje strategické partnery jako vlastníky podílů v lokálních monopolech. Ani ve vodárně, ani v teplárně ani v dopravním podniku. Zkušenost se vstupem privátního kapitálu do městem vlastněné obchodní společnosti město Plzeň má. Městskou vodárnu vybudovalo město Plzeň vlastním nákladem v roce 1889. Po roce 1948 ji zestátnil komunistický režim. O vlastnictví klíčového podílu (98,3 %) ve vodárně přišlo město Plzeň po vstupu tzv. strategického partnera v roce 1994. Vzhledem k tomu, že i v případě dodávky pitné vody a likvidace odpadních vod jde o přirozený lokální monopol, hlasoval Klub KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně v říjnu 2015 pro to, aby město Plzeň získalo 100% vlastnictví v této klíčové společnosti. Předpokládáme, že všichni zastupitelé si ještě pamatují, že 98,3 % akcií ve Vodárně Plzeň mělo hodnotu více než 700 miliónů korun.

KDU-ČSL je přesvědčena, že přirozené lokální monopoly, tedy služby jako jsou veřejná doprava, vodovody, kanalizace, rozvod tepla a likvidace odpadu, které výrazně ovlivňují kvalitu života občanů, mají vlastnit, řídit a provozovat příslušná města, jak je to obvyklé i v evropských státech na západ od hranic České republiky.

V případě plzeňské Vodárny změna právního prostředí v celé Evropské unii umožnila městu Plzeň znovu získat svůj majetek a vliv na řízení této společnosti. V případě schválení „fúze společností PT, a.s. a PE, a.s.“ učiní část Zastupitelstva města Plzně nevratný krok. Z vývoje v posledních letech lze usoudit, že příležitost získat 100 % vliv na řízení této společnosti už město Plzeň nikdy nedostane.

Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí
MUDr. Pavel Boček, zastupitel města Plzně
Mgr. Pavel Janouškovec, zastupitel města Plzně a místostarosta Slovan

36. Ples KDU – ČSL – pozvánka

Přijměte naše srdečné pozvání na 36. ples KDU – ČSL v pátek 13. dubna 2018 od 20:00 ve společenském sále SOUE Plzeň! Téma večera se ponese ve stylu Jamese Bonda! Těšíme se, že se s vámi uvidíme na plese plném zážitků! 🙂 💃🕺🥂🍗🥞🍡🎵🎶
V případě zájmu o vstupenky napište na e-mail: jbretschneiderova@gmail.com nebo volejte tel. č. : 734 600 706!

TISKOVÁ ZPRÁVA

Kontakt: Tomáš Zdechovský, + 420 774 888 300, tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu

Během aukce Hospice svatého Lazara se vydražilo přes 700 000 korun
Plzeňsko – V sobotu 1. prosince se v prostorách Greensgate Golf klubu v Dýšině uskutečnila nevšední benefiční aukce, během níž se podařilo vydražit 53 z celkem 85 nabízených děl. Hospic svatého Lazara v Plzni, který akci pořádal, tak získal na svůj provoz přes 700 000 korun. Lidé mají nyní šanci využít poaukčního projede.
„Naše aukce byla první, která se v plzeňském regionu konala od roku 2008, proto nás velmi potěšil zájem a samozřejmě máme i obrovskou radost z částky, kterou se podařilo vydražit, protože jsme tak získali prostředky na provoz a další rozvoj služeb hospice, který již od roku 1998 pečuje o umírající a jejich rodiny z Plzeňského a Karlovarského kraje,“ raduje se z úspěchu ředitel hospice Jan Souček.
Návštěvníci měli možnost zakoupit 85 různých uměleckých děl, které věnovalo téměř osmdesát současných autorů z Čech a Slovenska zastoupených v galerijních i soukromých sbírkách nejen v ČR. „Prodat se podařilo 53 obrazů, grafik, skleněných objektů či šperků. Zbylá díla je možné zakoupit za vyvolávací ceny v poaukčním prodeji přes web www.aukce.hsl.cz,“ doplňuje europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), jeden z hlavních podporovatelů akce, který zdůrazňuje, že i tyto prostředky budou použity výhradně ve prospěch činnosti hospice.
„Moc rád bych chtěl ještě poděkovat panu Ivanu Hlaváčkovi a Petru Šikošovi, kteří se významně podíleli na organizaci a nákupu děl, stejně jako celému Greensgate Golf klubu, jehož prostory nám byly poskytnuty. Bez nich a samozřejmě také mnoha dalších podporovatelů, bychom se s takovým úspěchem setkali jen těžko,“ děkuje závěrem Souček.
Aukce se aktivně zúčastnil i prezidentský kandidát Pavel Fischer a náměstek primátora města Plzeň Petr Náhlík.
Jitka Fialová

– odkaz na fotografie: http://www.uschovna.cz/zasilka/SUZYAA946G6P86RY-WBW
– výběr fotografií také zde: http://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=14790

TZ výsledek aukce Hospice sv. Lazara v Plzni

ITEPu 2017 bude vládnout baroko

Barokní kostýmy, tajemství barokních staveb nebo zajímavosti o tehdejším jídelníčku, to je jen zlomek nabídky barokní expozice, kterou připravil Plzeňský kraj při příležitosti veletrhu ITEP. Ten otevře své brány ve čtvrtek 21. září 2017 v 10:00 hodin.

Pravidelní návštěvníci už si zvykli, že koncem září v halách TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech najdou všechny informace o cestování a mnoho další zábavy, letos tomu nebude jinak. 13. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 se zde uskuteční ve dnech 21. až 23. září 2017. Otevřeno bude denně od 10:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 10:00 do 17:00 hodin. Nad veletrhem převzala záštitu generální ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková.

„Velmi nás těší stále se zvyšující počet návštěvníků veletrhu, ale roste také počet vystavovatelů. Letos jich bude více než 140. Velkým tématem Plzeňského kraje je baroko a v této souvislosti bych ráda upozornila na expozici kraje, kde návštěvníci uvidí repliky barokních kostýmů, dozví se, jak vznikaly monumentální barokní stavby, jakou symboliku skrývají barokní dekorace, ale třeba také to, jakým způsobem se hraběnka Lažanská zasloužila o vybudovaní Manětína,“ láká návštěvníky náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová.

Hlavní výstavní hala bude opět nabitá tipy na cesty
Výstavní hala nabídne cestovatelům kompletní turistické informace, tipy na dovolenou, mapy a brožury od vystavovatelů z Česka i ze zahraničí, tradiční řemesla zaměřená na výrobu regionálních produktů, naučné prezentace. Jako každý rok v hlavní hale proběhne vyhlášení výsledků soutěže Prázdninová štafeta, kde je hlavní cenou zahraniční zájezd. S tématem baroka je spojena nejen hlavní expozice Plzeňského kraje, ale také soutěž o ceny s názvem „Karty hraběnky Lažanské“. O hudební doprovod se postarají Junior orchestr, ZUŠ Plasy, Body Band Plzeň, Švejk-band M. B. Karpíška a další.

Zábavu pro děti a dospělé najdete v interaktivní hale
Každý den je v interaktivní hale připravena zábava pro všechny věkové kategorie. Svoji zábavnou vědeckou expozici připravila Techmania Science Center a Hvězdárna Rokycany doveze nafukovací planetárium. Kulturní představení má připravené Muzeum loutek Plzeň, Hudební divadélko DINO a Divadlo Jitule a Dadule. Těšit se můžete na pohádky, tvořivé dílničky, minidiskotéky a soutěže nebo malování na obličej. Každoročně divácky úspěšné jsou ukázky činnosti Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Aby byla nabídka kompletní, tak nebudou chybět taneční a pohybová vystoupení, malování karikatur či dětská jóga. A kdyby někoho zajímalo, „Jak se točí peníze?“, tak interaktivní výstava pro děti s tímto názvem je přichystána v expozici DEPO. Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov připravila pro letošní ITEP prezentaci Brdy od prvohor až po současnost. Expozice v sobě ukrývá nejen turistické a přírodní zajímavosti Brd, ale jsou připraveny soutěže pro děti a rodiny a „Možná přijde i Fabián“.

Vystavovatelé z Itálie dovezou kapelu
Na veletrh jako každý rok přijedou zahraniční vystavovatelé například z Polska, Chorvatska, Německa, Rakouska nebo Slovenska. Nově se představí Sverdlovský region a Jekatěrinburg, opět dorazí vystavovatelé z Itálie, kteří tentokrát dovezou kapelu z Trentina s názvem La Vechia Miraglia, která zahraje italskou hudbu sršící optimistickým nábojem a temperamentem. Z oblasti Trentino se představí také zástupci Etnografického muzea v San Michele all´ Adige.

Svoji nabídku představí i město Plzeň
Plzeňskou nabídku nejen pro turisty představí na stánku Visit Plzeň organizace Plzeň – TURISMUS. Návštěvníci zde budou moci získat aktuální informační matriály o Plzni i přehled akcí pro následující měsíce. Mimo jiné se dozvědí také podrobnosti k chystaným adventní prohlídkám a k programu letošních oslav vzniku republiky 28. října.

Na své si přijdou i soutěživé děti
Pro děti je připravena soutěž, při níž budou poznávat zábavnou formou turistické cíle a zasoutěží si tak o zajímavé ceny. Soutěžit bude možné v obou halách na celkem 8 stanovištích, kde budou děti plnit různé úkoly, např. se budou moci převlékat do dobových kostýmů, vyzkoušet si jaké bylo cestovat v nosítkách, skládat barokní puzzle a další.

Podpisy rozdají herci seriálu Policie Modrava
Dříve než budou mít televizní premiéru nové díly druhé řady seriálu Policie Modrava, poodhalí návštěvníkům ITEPu zákulisí natáčení jeho aktéři. Autogramy budou rozdávat herci Filip Tomsa – představitel hlavní role poručíka Kamila Sedláčka a Michal Holán – představitel poručíka Pavla Votavy. Do Křesla pro hosta usedne herec a také tanečník Zdeněk Piškula, známý moderátor Dalibor Gondík, bývalý hokejový obránce Jiří Hanzlík a Bohuslav Ebermann – legendy HC Škoda Plzeň

Šumava bude lákat na šelmy
Lákat na ojedinělá zákoutí Šumavy asi není nutné, ale neméně zajímavá je fauna této oblasti. Národní park Šumava svou prezentaci tentokrát zaměřil na „ROK ŠELEM“. Díky tomu návštěvníci budou doslova šumavským šelmám na stopě. Klid venkova pak přiblíží Místní akční skupiny, které představí společný nový projekt Venkovský dům.

Místní speciality potěší chuťové pohárky
Speciality slovenské kuchyně doveze Salaš Zbojská, která nabídne halušky, oštiepok nebo kapustnicu. Pochutnat si bude možné ale také na slovenských klobáskách či sýrech. Sousedé z Bavorska nikdy nezklamou výtečnými bavorskými klobáskami a preclíky. Zapíjet se bude pivem z Plzeňského Prazdroje, ale také bavorským pivem z Dampfbierbrauei Zwiesel. Milovníci vína si také přijdou na své při ochutnávkách vín z Itálie, Rakouska a také z Moravy. Chybět nebudou jako každý rok tradiční regionální potraviny.

Pro zajímavost…
Značka Západočeské Baroko byla vybrána mezi finalisty v soutěži DestinaCZE mezi TOP destinace Česka v kategorii Baroko všemi smysly. Soutěží se od 18. září 2017 do 29. října 2017 o hodnotné ceny.
http://www.ceskozemepribehu.cz/destinacze

Na veletrhu cestovního ruchu ITEP bude připravena nově vydaná cykloturistická a turistická mapa BRDY s nově vyznačenými trasami a atraktivními cíli v Plzeňském i Středočeském kraji.

Zdroj: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/itepu-2017-bude-vladnout-baroko

Oslavy 10. výročí založení česko-španělského studijního oboru na Gymnáziu Luďka Pika

V Malém sále Měšťanské besedy v Plzni proběhly 8. září 2017 oslavy 10. výročí založení česko-španělského studijního oboru na Gymnáziu Luďka Pika, Plzeň. Záštitu nad oslavami měl velvyslanec Španělska v ČR J.E. Pedro Calvo-Sotelo Ibaňez-Martin a náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová. Ta ocenila tento projekt a studentům popřála studijní úspěchy a především další uplatnění.

V první části programu proběhly projevy a poděkování proložené vystoupením pěveckého sboru gymnázia. Ve druhé části vystoupili studenti s autorskou hrou profesorů gymnázia ve španělštině.

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň je státní škola, jejímž zřizovatelem je Plzeňský kraj. Studium je všeobecné a trvá čtyři, šest nebo osm let. Kapacita školy je 680 studentů ve všech formách studia.

Koncepce studia vychází z přesvědčení, že studenti si sestaví nejvhodnější kombinaci volitelných předmětů sami s ohledem na svoje budoucí studium. Široká paleta volitelných předmětů, které škola nabízí, umožňuje studentům vytvořit si individuální zaměření studia.

Výuku česko-španělského studijního oboru zajišťuje gymnázium společně s Velvyslanectvím Španělska a Ministerstvem školství ČR.

Zdroj: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/oslavy-10-vyroci-zalozeni-cesko-spanelskeho-studijniho-oboru-na-gymnaziu-ludka-pika-0