Archiv autora: admin

Další směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

Stanovisko Klubu KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně k materiálu „Další směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.“ předloženému na jednání zastupitelstvu 14. 12. 2017

Klub KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně

v souladu s volebním programem, který KDU-ČSL v Plzni předložila občanům v komunálních volbách v roce 2014 a ve shodě se svým postojem na červnovém jednání zastupitelstva města Plzně podpoří i na jednání zastupitelstva 14. 12. 2017 rozvoj centrálního zásobování občanů Plzně teplem samostatnou cestou, tj. prostřednictvím stoprocentního vlastnictví Plzeňské teplárenské a.s.

K tomuto rozhodnutí vede KDU-ČSL důvěra ve schopnosti managementu a kvalifikovaných zaměstnanců Plzeňské teplárenské a.s. odborně a samostatně řešit rozvoj centrálního zásobování teplem ve prospěch občanů města Plzně.

V současné době je Plzeňská teplárenská a.s. ve výborné technické i ekonomické kondici. KDU-ČSL konstatuje, že i v době, kdy měla PT a.s. desetkrát nižší hodnotu než dnes, byla schopna (jako společnost 100 % vlastněná městem) bez problémů získat finanční zdroje na postupnou obnovu kotlů, turbín i celé sítě centrálního zásobování teplem. Plzeňská teplárenská a.s. je podle názoru KDU-ČSL i v budoucnu schopna dodávat teplo jak stávajícím zákazníkům, tak i obyvatelům sídliště Skvrňany a bez problémů zvládnout i další etapu obnovy kotlů, odsíření a technických zařízení.

Město Plzeň se stalo vlastníkem 81 % akcií v Plzeňské teplárenské a.s. v roce 1994 a již od té doby bylo po celá desetiletí cílem Zastupitelstva města Plzně cílem získat 100 % akcií proto, že  dodávka tepla z centrálního zdroje má charakter přirozeného monopolu. Silného strategického partnera mělo město Plzeň v Plzeňské teplárenské v letech 2001 – 2005, kdy vlastnilo 81  % akcií, a druhým vlastníkem (19 % akcií) se stal energetický koncern E.ON působící v patnácti evropských zemích. Městu Plzeň se podařilo získat 100 % akcií PT a.s. před 12 lety, v červnu 2005.

V minulém volebním období (2010 – 2012) se město Plzeň rozhodlo svěřit likvidaci komunálního odpadu v Plzni městské firmě Plzeňské komunální služby (dnes Čistá Plzeň), která se na základě rozhodnutí zastupitelstva města Plzně v prosinci 2013 stala dceřinou společností Plzeňské teplárenské a.s. V následujících letech Plzeňské teplárenské a.s. vybudovala ZEVO – spalovnu komunálního odpadu Chotíkov.

KDU-ČSL je přesvědčena, že přirozené lokální monopoly (veřejná doprava, voda, odpady), které výrazně ovlivňují kvalitu života občanů, mají vlastnit, řídit a provozovat příslušná města, tak jak je to obvyklé v evropských státech na západ od hranic České republiky.

KDU-ČSL je přesvědčena, že město Plzeň nepotřebuje strategické partnery jako vlastníky podílů v těchto lokálních monopolech. Městskou vodárnu vybudovalo město Plzeň vlastním nákladem v roce 1889, po roce 1948 ji zestátnil komunistický režim. O vlastnictví klíčového podílu (98,3 %) ve vodárně přišlo město Plzeň po vstupu tzv. strategického partnera v roce 1994. Vzhledem k tomu, že i v případě dodávky vody jde o přirozený lokální monopol, hlasoval Klub KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně v říjnu 2015 pro získání 98,3 % akcií ve Vodárně Plzeň za více než 700 miliónů korun.

Ing. Petr Náhlík, MUDr. Pavel Boček, Mgr. Pavel Janouškovec,

náměstek primátora zastupitel města Plzně zastupitel města Plzně

pro oblast dopravy a místostarosta Slovan

a životního prostředí

Generační výměna ve funkci předsedy KDU-ČSL

DSC_0722V pátek 17. 3. se konala v Plzni městská konference KDU-ČSL. Předseda městského výboru Ing. Petr Náhlík  zahájil jednání a informoval o situaci ve městě a v městské organizaci. Na konci svého projevu oznámil, že ve funkci předsedy je již 20 let, a že je potřeba generační obměna. Navrhl na své místo Ing. Stanislava Šece (33) a doporučil delegátům, aby jej podpořili. Kandidát svou nominaci přijal a vyzval dosavadního předsedu k tomu, aby z vedení úplně neodcházel a pomohl svými zkušenostmi. Ing. Petr Náhlík nominaci na prvního místopředsedu přijal. Předseda i místopředsedové byli zvoleni jednomyslně všemi delegáty. Za zmínku stojí, že bylo rozšířeno předsednictvo na formát 1 předseda a 4 místopředsedové. Kromě již zmíněného prvního místopředsedy se stal místopředsedou ještě Ing. Jiří Lodr,  Mgr. Pavel Janouškovec a Mgr. Štěpán Krňoul.  Nebývalý byl i zájem o možnost práce ve výboru městské organizace a tak je celkový počet členů výboru 17. Nový předseda vyzval ke spolupráci a vzájemné pomoci při nadcházejících parlamentních volbách, které označil jako klíčové.

 

Návštěva poslanců Ondřeje Benešíka a Petra Kudely v Plzni

Dnes se v Plzni v restauraci Maják konalo neformální setkání členů s poslanci Ondřejem Benešíkem a Petrem Kudelou. Na setkání byli pozváni noví členové, kteří se mohli pobavit nejen s poslanci ale i předsedou městské organizace Ing. Petr Náhlíkem. Nesmělo samozřejmě chybět výborné občerstvení v podobě dobré kávy a Chodských koláčů. 

Debata často zabrousila na velmi důležitá témata jako je bezpečnost, kvalita dálniční sítě či evropská integrace. Nezůstalo jen u vážných témat, ale prostor získaly i různé vtipy z veřejného dění. 

 

Ing. Stanislav Šec