Smart Akcelerátor Plzeňského kraje – rozhovor s náměstkyní hejtmana Ivanou Bartošovou


V rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje, který se v regionu snaží o komplexní zlepšení podmínek pro aplikaci inovací a výsledků výzkumu a vývoje v praxi, proběhlo ještě před prázdninami hned několik akcí. S tématem inovací úzce souvisí například i otázka lidských kapacit. Tedy schopnost do regionu přilákat a udržet zde kvalitní vědce, techniky, ale i manažery, kteří dokáží v praxi uplatňovat inovativní myšlenky a postupy. Zásadní podmínkou rozvoje inovací je však i zvyšování celkové úrovně vzdělanosti lidí, kteří v kraji žijí a pracují, stejně jako efektivní a cílená podpora místních vzdělávacích institucí.

Proto byl dne 22. června 2017 realizován workshop s názvem „Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace v Plzeňském kraji“, jehož se zúčastnila i Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu.

U této příležitosti jsme Ivaně Bartošové, náměstkyni hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, položili několik otázek:

1. Velmi časté diskusní téma poslední doby je problém nedostatku vzdělaných pracovníků. Vnímá tento problém i Plzeňský kraj a v jakých oblastech konkrétně?

Tento problém se týká všech krajů v ČR, ale v našem kraji jej pociťujme velmi silně. V Plzeňském kraji je míra nezaměstnanosti v rámci celé republiky nejnižší, podniky v našem kraji prosperují a rostou a bohužel se naplňují prognózy demografů o poklesu počtu ekonomicky aktivních obyvatel v důsledku stárnutí a nízké porodnosti v minulých letech.

Za pozitivní však považuji fakt, že se mladým lidem a absolventům škol daří v takové situaci mnohem lépe nalézt pracovní uplatnění. Zaměstnavatelé o ně mají zájem. Ekonomika Plzeňského kraje je nejvíce spojena s průmyslovou výrobou, proto je nedostatek pracovníků velmi intenzivně vnímán v technických oborech, ale v obdobné situaci jsou i obory ostatní.

Na dnešním semináři jsme se věnovali problematice dostatku pracovní síly pro výzkum, vývoj a inovace. Tato oblast je pro ekonomiku Plzeňského kraje a její konkurenceschopnost velmi důležitá, obdobně to vnímají i zaměstnavatelé. Přáli bychom si, aby v Plzeňském kraji byl i nadále dostatek pracovních míst pro absolventy středních i vysokých škol, kteří ve svém uplatnění chtějí nabídnout vysokou odbornost a kvalitu. Úlohou veřejné správy je v této věci především pečovat o kvalitní systém vzdělávací soustavy a zásadní roli v této konkrétní oblasti mají vedle středních škol, i školy vysoké, v našem případě ZČU a LF UK.
2. Může se Plzeňský kraj nějak aktivně do řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly zapojit?

V prvé řadě je třeba se věnovat obyvatelům našeho kraje a zajistit, aby kvalitní vzdělání a následně perspektivní pracovní uplatnění našli v našem regionu a nikoli jinde.

Plzeňský kraj se věnuje především motivaci žáků ke studiu perspektivních oborů. Není jednoduché si správný obor studia vybrat, a je důležité začít se touto volbou zabývat včas. V této otázce může žákům i jejich rodičům pomoci nově otevřené středisko InfoKariéra, které zřídil Plzeňský kraj a které je k dispozici pro všechny zájemce zdarma v Tylově ulici 33 v Plzni.

Úspěšní absolventi středních škol mají ideální podmínky k pokračování studia na vysokých školách. Jako smysluplnou vidím péči o kvalitu studijních programů na ZČU, která může přilákat také studenty z ostatních regionů v ČR i ze zahraničí.

Plzeňský kraj mladým lidem nabízí nejen výborné pracovní uplatnění, ale také dobrou vybavenost a snazší dostupnost bydlení, než je tomu třeba v Praze, a v neposlední řadě i relativně dobrou úroveň mezd. Ukazuje se, že tuto výhodu oceňuje také řada zahraničních studentů či odborných pracovníků. Je pro mne potěšující, že kromě tradičně vysokého počtu zahraničních studentů na LF UK se jejich počet zvyšuje na technických fakultách ZČU, což svědčí o zlepšování dobrého jména nejen těchto vysokých škol, ale i celého Plzeňského kraje.

Na dnešním semináři pracovníci Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje (RRA PK) představili celou řadu velmi zajímavých analýz a hodnocení, které jsou inspirací pro úvahy o tom, jak může Plzeňský kraj v této situaci ještě dále pomoci a především na jakou oblast se zaměřit. V září chystáme další setkání, na kterém se o možnostech podpory budeme radit se členy Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace.

3. Jaké další oblasti jsou dle Vašeho názoru pro podporu vzdělanosti a větší orientaci na znalostní ekonomiku v kraji zásadní?

V rámci znalostní ekonomiky se domnívám, že bude čím dál více růst význam znalostí a dovedností v oblastech informačních a komunikačních technologií. Na dnešním semináři byly prezentovány ukazatele, které vzdělávací nabídku v oblasti ICT na středních i vysokých školách našeho kraje řadí mezi celorepublikovou špičku.

Z poslední doby mne zaujala například ojedinělá aplikace zaměřená na využití dat o předpovědích počasí (www.ventusky.com), která vznikla na půdě ZČU ve spolupráci tří fakult. Takových úspěchů, a nejen z oboru IT, je v kraji více a je zřejmé, že schopné mladé lidi v kraji máme.

Ale zpět k tomu, co dalšího pro zlepšení podmínek pro znalostní ekonomiku můžeme v kraji udělat. Jsem toho názoru, že předně je třeba věnovat pozornost a péči o ty, kteří mají znalosti předávat. To jsou především pedagogové. …. Dělá mi starost snižující se počet studentů pedagogické fakulty ZČU a tak doufám, že mezi návrhy Regionální inovační strategie se i toto téma neztratí.

Děkuji za rozhovor…

Opékání buřtů ve společnosti KDU – ČSL

Rádi jsme byli opět spolu!
Opekli jsme si buřta, zapili ho skvělým Plzeňským pivem a sdíleli své zážitky, názory a nechyběly ani humorné story a vtípky. 🙂

Odpoledne s opékáním buřtů

Už víte, co budete dělat v úterý 27. 6. 2017?
Máme pro vás nabídku!
Na Ranči na Šídlováku od 15:00 budeme opékat buřty a postavíme nafukovací hrad! Přijďte strávit příjemné odpoledne s námi! Těšíme se na vás! 🙂

V Plzni zazněly tóny nejlepších mladých kytaristů z celé republiky

 

Více než 150 mladých kytaristů – žáků Základních uměleckých škol z celé republiky a zhruba 100 pedagogů přivítala v pátek 19. května 2017 v Plzni náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová. Plzeň se pro letošní rok totiž stala hostitelem ústředního kola soutěže ve hře na kytaru.

„Oceňuji dlouhé měsíce příprav, neboť talent sám o sobě je významným vkladem, ale pro úspěch vedle štěstí je potřeba hlavně systematické práce, což výkony jednotlivých soutěžících dokládají,“ prohlásila Ivana Bartošová.

A dodává: „Velké díky za organizaci a hladký průběh patří nejenom Základní umělecké škole T. Brzkové v čele s její ředitelkou Ivou Vainarovou, ale i desítkám dobrovolníků ze všech plzeňských ZUŠ, kteří se podíleli na zajištění soutěže.“

Pro mladé umělce byl připraven areál SOUE na Vejprnické ulici, kde měli veškerý servis, což je oproti minulým rokům, kdy se soutěž konala v jiných městech, obrovské plus. Připraveny byly dva koncertní sály, v nichž usedly dvě sedmičlenné poroty a kde kytaristé soutěžili v osmi kategoriích podle věku v sólové hře a také ve hře komorní. Nachystána byla v areálu i jídelna, ubytování a velkou výhodou bylo i parkoviště a snadná dostupnost MHD.

Soutěžní maraton proběhl ve dnech 19. – 21. května 2017 a všechny soutěžní vystoupení mohla široká veřejnost navštívit zdarma.

Slavnostní založení místní organizace Plzeň 10 Lhota

Ve čtvrtek 4.5.2017 byla v prostorách krajského úřadu slavnostně založena nová místní organizace Plzeň 10 Lhota a to oddělením z místní organizace Plzeň 3. Ve Lhotě dosud místní organizace nebyla.

Slavnostního aktu se účastnili krajská předsedkyně Mgr. Ivana Bartošová, krajský místopředseda Ing. Petr Náhlík a městský předseda Ing. Stanislav Šec. Zakládající členové byli Bc. Radek Šíp, Bc. Jan Novák a Bc. Klára Nováková DiS. Při prvním zasedání byl zvolen předsedou Bc Jan Novák.

Cílem této nově vzniklé místní organizace je oslovit nejen mladé rodiny s dětmi ve Lhotě a získat zde nové voliče do komunálních voleb, ale také pomoci v blížících se parlamentních volbách.