Generační výměna ve funkci předsedy KDU-ČSL

DSC_0722V pátek 17. 3. se konala v Plzni městská konference KDU-ČSL. Předseda městského výboru Ing. Petr Náhlík  zahájil jednání a informoval o situaci ve městě a v městské organizaci. Na konci svého projevu oznámil, že ve funkci předsedy je již 20 let, a že je potřeba generační obměna. Navrhl na své místo Ing. Stanislava Šece (33) a doporučil delegátům, aby jej podpořili. Kandidát svou nominaci přijal a vyzval dosavadního předsedu k tomu, aby z vedení úplně neodcházel a pomohl svými zkušenostmi. Ing. Petr Náhlík nominaci na prvního místopředsedu přijal. Předseda i místopředsedové byli zvoleni jednomyslně všemi delegáty. Za zmínku stojí, že bylo rozšířeno předsednictvo na formát 1 předseda a 4 místopředsedové. Kromě již zmíněného prvního místopředsedy se stal místopředsedou ještě Ing. Jiří Lodr,  Mgr. Pavel Janouškovec a Mgr. Štěpán Krňoul.  Nebývalý byl i zájem o možnost práce ve výboru městské organizace a tak je celkový počet členů výboru 17. Nový předseda vyzval ke spolupráci a vzájemné pomoci při nadcházejících parlamentních volbách, které označil jako klíčové.

 

Návštěva poslanců Ondřeje Benešíka a Petra Kudely v Plzni

Dnes se v Plzni v restauraci Maják konalo neformální setkání členů s poslanci Ondřejem Benešíkem a Petrem Kudelou. Na setkání byli pozváni noví členové, kteří se mohli pobavit nejen s poslanci ale i předsedou městské organizace Ing. Petr Náhlíkem. Nesmělo samozřejmě chybět výborné občerstvení v podobě dobré kávy a Chodských koláčů. 

Debata často zabrousila na velmi důležitá témata jako je bezpečnost, kvalita dálniční sítě či evropská integrace. Nezůstalo jen u vážných témat, ale prostor získaly i různé vtipy z veřejného dění. 

 

Ing. Stanislav Šec

Výroční členská schůze Plzeň 3

V úterý 29.11.2016 v 17:00 hodin proběhla výroční členská schůze MO KDU-ČSL Plzeň 3 – Bory.

Program výroční členské schůze:

1. zahájení, uvítání účastníků a hostů
2. schválení programu
3. zvolení mandátové a návrhové komise, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. zpráva předsedy výboru MO o činnosti organizace
5. zpráva o hospodaření MO
6. zpráva mandátové komise o počtu přítomných delegátů
7. stanovení počtu členů výboru MO
8. volba předsedy, místopředsedy a členů výboru MO
9. návrhy a volba delegátů na městskou konferenci
10. informace o výsledcích voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje
11. vystoupení hostů
12. diskuse
13. schválení usnesení
14. závěr

Tato schůze byla volební. Post předsedy obhájil Ing.Stanislav Šec a posty místopředsedů Mgr. Michala Mariňáková a Ing. Jan Lazar PHD. Dalšími členy výboru byl zvolen Jan Novák, Milan Král a Bc. Pavel Růžička.

Ing.Stanislav Šec