36. Ples KDU – ČSL – pozvánka

Přijměte naše srdečné pozvání na 36. ples KDU – ČSL v pátek 13. dubna 2018 od 20:00 ve společenském sále SOUE Plzeň! Téma večera se ponese ve stylu Jamese Bonda! Těšíme se, že se s vámi uvidíme na plese plném zážitků! 🙂 💃🕺🥂🍗🥞🍡🎵🎶
V případě zájmu o vstupenky napište na e-mail: jbretschneiderova@gmail.com nebo volejte tel. č. : 734 600 706!

Další směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

Stanovisko Klubu KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně k materiálu „Další směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.“ předloženému na jednání zastupitelstvu 14. 12. 2017

Klub KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně

v souladu s volebním programem, který KDU-ČSL v Plzni předložila občanům v komunálních volbách v roce 2014 a ve shodě se svým postojem na červnovém jednání zastupitelstva města Plzně podpoří i na jednání zastupitelstva 14. 12. 2017 rozvoj centrálního zásobování občanů Plzně teplem samostatnou cestou, tj. prostřednictvím stoprocentního vlastnictví Plzeňské teplárenské a.s.

K tomuto rozhodnutí vede KDU-ČSL důvěra ve schopnosti managementu a kvalifikovaných zaměstnanců Plzeňské teplárenské a.s. odborně a samostatně řešit rozvoj centrálního zásobování teplem ve prospěch občanů města Plzně.

V současné době je Plzeňská teplárenská a.s. ve výborné technické i ekonomické kondici. KDU-ČSL konstatuje, že i v době, kdy měla PT a.s. desetkrát nižší hodnotu než dnes, byla schopna (jako společnost 100 % vlastněná městem) bez problémů získat finanční zdroje na postupnou obnovu kotlů, turbín i celé sítě centrálního zásobování teplem. Plzeňská teplárenská a.s. je podle názoru KDU-ČSL i v budoucnu schopna dodávat teplo jak stávajícím zákazníkům, tak i obyvatelům sídliště Skvrňany a bez problémů zvládnout i další etapu obnovy kotlů, odsíření a technických zařízení.

Město Plzeň se stalo vlastníkem 81 % akcií v Plzeňské teplárenské a.s. v roce 1994 a již od té doby bylo po celá desetiletí cílem Zastupitelstva města Plzně cílem získat 100 % akcií proto, že  dodávka tepla z centrálního zdroje má charakter přirozeného monopolu. Silného strategického partnera mělo město Plzeň v Plzeňské teplárenské v letech 2001 – 2005, kdy vlastnilo 81  % akcií, a druhým vlastníkem (19 % akcií) se stal energetický koncern E.ON působící v patnácti evropských zemích. Městu Plzeň se podařilo získat 100 % akcií PT a.s. před 12 lety, v červnu 2005.

V minulém volebním období (2010 – 2012) se město Plzeň rozhodlo svěřit likvidaci komunálního odpadu v Plzni městské firmě Plzeňské komunální služby (dnes Čistá Plzeň), která se na základě rozhodnutí zastupitelstva města Plzně v prosinci 2013 stala dceřinou společností Plzeňské teplárenské a.s. V následujících letech Plzeňské teplárenské a.s. vybudovala ZEVO – spalovnu komunálního odpadu Chotíkov.

KDU-ČSL je přesvědčena, že přirozené lokální monopoly (veřejná doprava, voda, odpady), které výrazně ovlivňují kvalitu života občanů, mají vlastnit, řídit a provozovat příslušná města, tak jak je to obvyklé v evropských státech na západ od hranic České republiky.

KDU-ČSL je přesvědčena, že město Plzeň nepotřebuje strategické partnery jako vlastníky podílů v těchto lokálních monopolech. Městskou vodárnu vybudovalo město Plzeň vlastním nákladem v roce 1889, po roce 1948 ji zestátnil komunistický režim. O vlastnictví klíčového podílu (98,3 %) ve vodárně přišlo město Plzeň po vstupu tzv. strategického partnera v roce 1994. Vzhledem k tomu, že i v případě dodávky vody jde o přirozený lokální monopol, hlasoval Klub KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně v říjnu 2015 pro získání 98,3 % akcií ve Vodárně Plzeň za více než 700 miliónů korun.

Ing. Petr Náhlík, MUDr. Pavel Boček, Mgr. Pavel Janouškovec,

náměstek primátora zastupitel města Plzně zastupitel města Plzně

pro oblast dopravy a místostarosta Slovan

a životního prostředí

TISKOVÁ ZPRÁVA

Kontakt: Tomáš Zdechovský, + 420 774 888 300, tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu

Během aukce Hospice svatého Lazara se vydražilo přes 700 000 korun
Plzeňsko – V sobotu 1. prosince se v prostorách Greensgate Golf klubu v Dýšině uskutečnila nevšední benefiční aukce, během níž se podařilo vydražit 53 z celkem 85 nabízených děl. Hospic svatého Lazara v Plzni, který akci pořádal, tak získal na svůj provoz přes 700 000 korun. Lidé mají nyní šanci využít poaukčního projede.
„Naše aukce byla první, která se v plzeňském regionu konala od roku 2008, proto nás velmi potěšil zájem a samozřejmě máme i obrovskou radost z částky, kterou se podařilo vydražit, protože jsme tak získali prostředky na provoz a další rozvoj služeb hospice, který již od roku 1998 pečuje o umírající a jejich rodiny z Plzeňského a Karlovarského kraje,“ raduje se z úspěchu ředitel hospice Jan Souček.
Návštěvníci měli možnost zakoupit 85 různých uměleckých děl, které věnovalo téměř osmdesát současných autorů z Čech a Slovenska zastoupených v galerijních i soukromých sbírkách nejen v ČR. „Prodat se podařilo 53 obrazů, grafik, skleněných objektů či šperků. Zbylá díla je možné zakoupit za vyvolávací ceny v poaukčním prodeji přes web www.aukce.hsl.cz,“ doplňuje europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), jeden z hlavních podporovatelů akce, který zdůrazňuje, že i tyto prostředky budou použity výhradně ve prospěch činnosti hospice.
„Moc rád bych chtěl ještě poděkovat panu Ivanu Hlaváčkovi a Petru Šikošovi, kteří se významně podíleli na organizaci a nákupu děl, stejně jako celému Greensgate Golf klubu, jehož prostory nám byly poskytnuty. Bez nich a samozřejmě také mnoha dalších podporovatelů, bychom se s takovým úspěchem setkali jen těžko,“ děkuje závěrem Souček.
Aukce se aktivně zúčastnil i prezidentský kandidát Pavel Fischer a náměstek primátora města Plzeň Petr Náhlík.
Jitka Fialová

– odkaz na fotografie: http://www.uschovna.cz/zasilka/SUZYAA946G6P86RY-WBW
– výběr fotografií také zde: http://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=14790

TZ výsledek aukce Hospice sv. Lazara v Plzni