Výroční členská schůze Plzeň 3

V úterý 29.11.2016 v 17:00 hodin proběhla výroční členská schůze MO KDU-ČSL Plzeň 3 – Bory.

Program výroční členské schůze:

1. zahájení, uvítání účastníků a hostů
2. schválení programu
3. zvolení mandátové a návrhové komise, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. zpráva předsedy výboru MO o činnosti organizace
5. zpráva o hospodaření MO
6. zpráva mandátové komise o počtu přítomných delegátů
7. stanovení počtu členů výboru MO
8. volba předsedy, místopředsedy a členů výboru MO
9. návrhy a volba delegátů na městskou konferenci
10. informace o výsledcích voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje
11. vystoupení hostů
12. diskuse
13. schválení usnesení
14. závěr

Tato schůze byla volební. Post předsedy obhájil Ing.Stanislav Šec a posty místopředsedů Mgr. Michala Mariňáková a Ing. Jan Lazar PHD. Dalšími členy výboru byl zvolen Jan Novák, Milan Král a Bc. Pavel Růžička.

Ing.Stanislav Šec

To tu ještě nebylo! Setkání KDU a MKD skončila přestřelkou!

Dnes večer se sešli zástupci MKD Plzenského kraje s představiteli KDU-ČSL města Plzně. Začátek byl poměrně klidný. Pote, co dorazila nadpoloviční většina, tak atmosféra houstla.

V počátku bylo patrné rozdělení na dva tábory…v průběhu večera však již byl každý proti každému.  Nezřídka se stalo, že oponenti využívali všech možných strategií, aby dosáhli vítězství a nebo urvali aspoň nějaké body pro sebe.

Musím říct, že ani mne jako místopředsedu KDU-ČSL města Plzně nešetřili. Opakovaně jsem byl střelen zezadu, a to i předsedou MKD Plzeňského kraje. Do poslední chvíle jsem se snažil hájit žluté barvy ale nakonec nezbylo než vyvěsit bílou vlajku. Laser Game jsme si, ale náramně užili…

Ing.Stanislav Šec