Výroční členská schůze Plzeň 3

V úterý 29.11.2016 v 17:00 hodin proběhla výroční členská schůze MO KDU-ČSL Plzeň 3 – Bory.

Program výroční členské schůze:

1. zahájení, uvítání účastníků a hostů
2. schválení programu
3. zvolení mandátové a návrhové komise, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. zpráva předsedy výboru MO o činnosti organizace
5. zpráva o hospodaření MO
6. zpráva mandátové komise o počtu přítomných delegátů
7. stanovení počtu členů výboru MO
8. volba předsedy, místopředsedy a členů výboru MO
9. návrhy a volba delegátů na městskou konferenci
10. informace o výsledcích voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje
11. vystoupení hostů
12. diskuse
13. schválení usnesení
14. závěr

Tato schůze byla volební. Post předsedy obhájil Ing.Stanislav Šec a posty místopředsedů Mgr. Michala Mariňáková a Ing. Jan Lazar PHD. Dalšími členy výboru byl zvolen Jan Novák, Milan Král a Bc. Pavel Růžička.

Volby 2016

Do krajský voleb v letošním roce kandidujeme pod hlavičkou koalice pro Plzeňský kraj, která se logo_largeskládá z KDU-ČSL, Strany zelených  a Hnutí nestraníků.
Bližší informace o naší koalici naleznete na stránkách:

http://www.koaliceproplzenskykraj.cz/

Do senátních voleb v okrsku č. 7 Plzeň – město nestavíme vlastního kandidáta, ale rozhodli jsme se podpořit Mudr. Marcela Hájka.

Děkujeme za Vaši podporu i v těchto volbách a pamatujte, že každý hlas se počítá.

Vaše KDU-ČSL

Dětská odpoledne v Plzni! :-)

Krásné počasí, usměvavé děti, sladké odměny to vše provázeli naše dětská odpoledne.
Účast byla velmi bohatá a všem účastníkům moc děkujeme.A těšíme se, že se potkáme na dalších akcích po celém kraji.
Vaše KDU-ČSL